Strategische planvorming: geen toekomst zonder toekomstplan

Visie op Duurzame mobiliteit

Samen met alle gemeente uit de regio wordt in opdracht van Stadsgewest Haaglanden een visie en programma voor Duurzame Mobiliteit samengesteld. Dit programma moet een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale regio te zijn. De focus ligt op de uitrol van een pakket aan maatregelen in de periode tot 2020.

terug naar overzicht strategische planvorming