Procesmanagement: van project naar realisatie

Verkeersveiligheid Tienhoven

De bewoners van de lintbebouwing in Tienhoven zijn al jaren in gesprek met de gemeente over de verkeersveiligheid in het dorp. Er bestaat veel ontevredenheid over de uitgevoerde maatregelen en de communicatie tussen gemeente en bewoners. Delft Infra Advies is tijdens een aantal bewonersavonden de dialoog aangegaan met de bewoners om zo een breed gedragen oplossing te bereiken. Dit heeft geleid tot een aantal concrete aanbevelingen om de situatie te verbeteren. De bewoners zijn tevreden over de gevoerde gesprekken en het resultaat.

terug naar overzicht procesmanagement