Verkeersonderzoek: uit inzicht volgt overzicht

Evaluatie invoering blauwe zones

In zeven gebieden rondom de Leidse binnenstad zijn blauwe zones ingevoerd om parkeeroverlast tegen te gaan. Delft Infra Advies heeft een nulmeting en twee nametingen in de woonwijken uitgevoerd en deze verwerkt in een evaluatiestudie. Naar aanleiding van de studie heeft de gemeenteraad besloten de blauwe zone voor onbepaalde tijd te verlengen.

terug naar overzicht verkeersonderzoek