Strategische planvorming: geen toekomst zonder toekomstplan

Onderzoek bereikbaarheid Stationsweg Hillegom

In het kader van het Uitvoeringsprogramma van het HVVP heeft de gemeente Hillegom behoefte aan een verkeerskundige analyse van de verkeerssituatie op de Stationsweg. Hiervoor wil de gemeente inzicht krijgen in de verkeersbelasting van de Stationsweg en in mogelijke maatregelen om de verkeersproblematiek van de Stationsweg te verminderen of op te lossen.

De gemeente heeft Delft Infra Advies gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de bereikbaarheid en het gebruik van de Stationsweg en de functie van deze weg in het omliggende netwerk. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een advies over de mogelijkheden om de verkeersproblematiek op de Stationsweg op te lossen, waarbij tevens omliggende wegen binnen het onderzoeksgebied in beschouwing worden genomen.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het verzamelen van gegevens over het gebruik, de vorm en de functie van de Stationsweg. Dit is gedaan aan de hand van veldonderzoeken. Uit het onderzoek is een aantal concrete aanbevelingen gerold.

terug naar overzicht strategische planvorming