Verkeersonderzoek: uit inzicht volgt overzicht

Grootschalig parkeeronderzoek evaluatie parkeernota

De gemeente Vlaardingen heeft in het centrum aanpassingen van het parkeerregime doorgevoerd. Delft Infra Advies heeft voorafgaand aan de invoering en enige tijd na de invoering een grootschalig parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrum en in de schil daar omheen.

Naast een parkeerdrukmeting is ook een kentekenregistratie uitgevoerd, waarmee via de RDW woonplaatsgegevens zijn geanalyseerd. Zo is in kaart gebracht in hoeverre er sprake is van uitwijkgedrag door bewoners van het vergunningengebied. Met behulp van de resultaten is een evaluatie van het nieuwe parkeerregime uitgevoerd.

 

terug naar overzicht verkeersonderzoek