Procesmanagement: van project naar realisatie

Projectleider en omgevingsmanager

Dwars door het stedelijk gebied van Lelystad wordt de Hanzelijn gerealiseerd. De planvoorbereiding en bouwwerkzaamheden hebben een enorme impact op de stad. Vanuit de gemeente zijn vrijwel alle disciplines betrokken bij het project. Daarnaast ondervindt de omgeving overlast door bouwlawaai, verkeersmaatregelen, et cetera.

Delft Infra Advies heeft een projectleider en omgevingsmanager geleverd, die verantwoordelijk is voor het aansturen van alle raakvlakken tussen het project en de gemeentelijke organisatie, en die de impact op de omgeving beheersbaar houdt.

terug naar overzicht procesmanagement