Verkeersontwerp: totaalbeeld als uitgangspunt

Verkeersplan verbouwing Beatrixziekenhuis

Rivas Zorggroep bereidt een ingrijpende verbouwing van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem voor. Ten behoeve van deze verbouwing bestaat er behoefte aan een verkeersplan waarmee de bereikbaarheid, bruikbaarheid en verkeersveiligheid rondom het ziekenhuis tijdens de verbouwing wordt gewaarborgd.

Delft Infra Advies heeft in nauwe samenwerking met het ziekenhuis per bouwfase een plan opgesteld waarin zaken als verkeerscirculatie, parkeren en veiligheid worden beschreven. De aanbevelingen uit het rapport waren direct praktisch bruikbaar tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. 

terug naar overzicht verkeersontwerp