Communicatie: toverwoord

Ontwerp en participatie N208 Hillegom

De N208 is de provinciale route tussen Haarlem en Leiden, die in de bebouwde kom van Hillegom een aantal woonwijken ontsluit. De doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de woonwijken staan bij een aantal locaties op gespannen voet.

Delft Infra Advies heeft de configuratie van een aantal aansluitingen op de N208 onderzocht en de gemeente ondersteund in het participatietraject. Uiteindelijk is in samenspraak met bewoners toegewerkt naar de optimale oplossing.

terug naar overzicht communicatie