Verkeersonderzoek: uit inzicht volgt overzicht

Analyse spitsstopverbod Amsterdam

Al vele jaren woedt een discussie over het spitsstopverbod in de Van Woustraat in Amsterdam. Voorstanders claimen een positief effect op de doorstroming en verkeersveiligheid, terwijl tegenstanders klagen over de beperkte bereikbaarheid en een parkeertekort.

Delft Infra Advies heeft een reeks van deelonderzoeken uitgevoerd, van doorstromingsmetingen en een parkeeronderzoek tot interviews, straatenquêtes en een verkeersongevallenanalyse. Uit alle deelonderzoeken zijn de relevante gegevens geabstraheerd en is een concrete aanbeveling richting de gemeente Amsterdam opgesteld.

terug naar overzicht verkeersonderzoek