Strategische planvorming: geen toekomst zonder toekomstplan

Parkeerbeleidsplan

Bij het opstellen van het parkeerbeleidsplan voor de gemeente Lelystad is gekozen voor een brede betrokkenheid vanuit diverse beleidsafdeling binnen het gemeentelijk apparaat.
Deze aanpak is speelt in op de sterke wisselwerking tussen parkeren en de thema's ruimte, economie en bereikbaarheid. Op deze wijze is een breed draagvlak ontstaan, waarmee succesvolle implementatie van het beleid wordt gegarandeerd.

terug naar overzicht strategische planvorming