Verkeersontwerp: totaalbeeld als uitgangspunt

Ontsluitingsstudie nieuwbouw De Kade

In Maassluis worden buitendijks de gebieden De Kade en De Schakel ontwikkeld.  Delft Infra Advies heeft alle mogelijke ontsluitingsvarianten voor deze gebieden onderzocht, waarbij tevens de spoorkruising en een mogelijke verplaatsing van een NS-station is meegenomen. Het betreft een integrale studie naar verkeersafwikkeling en inpassing.

 

terug naar overzicht verkeersontwerp