Strategische planvorming: geen toekomst zonder toekomstplan

Mobiliteitsplan Geldermalsen

Het Mobiliteitsplan van geldermalsen beschrijft het mobiliteitsbeleid toto 2020, waarbij alle beleidsterreinen van fietsen tot openbaar vervoer aan bod komen. Door de gemeenteraad eerst de kaders te laten vaststellen in een Mobiliteitsvisie is een gestructureerd proces ontstaan waarbij volgens het trechtermodel naar een breed gedragen eindresultaat is toegewerkt. Naast de wensbeelden voor de beleidsterreinen is ook een actieprogramma opgesteld.

terug naar overzicht strategische planvorming