Verkeersonderzoek: uit inzicht volgt overzicht

Parkeerdrukmeting Leiden noord

De gemeente Leiden maakt ter ondersteuning van het parkeerbeleid gebruik van periodieke parkeertellingen in het centrum (het zogenaamde parkeerrestrictiegebied) en de wijken er omheen (de schil). De gemeente Leiden heeft Delft Infra Advies BV opdracht gegeven deze parkeertellingen uit te voeren op een zestal tijdstippen van de week.

Tevens zijn op twee tijdstippen de kentekens van een deel van de wijken genoteerd. Deze worden door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gekoppeld aan het postcodegebied van de eigenaar, waardoor inzicht wordt verkregen in de herkomsten van de geparkeerde auto’s. Met het onderzoek is inzichtelijk gemaakt door welk type parkeerders de parkeerdruk wordt veroorzaakt in de wijken rondom het centrum.

terug naar overzicht verkeersonderzoek