Communicatie: toverwoord

Participatie en ontwerp Kerkbuurt Oostzaan

De Kerkbuurt in Oostzaan is een weg met lintbebouwing die typisch is voor de Zaanstreek. Op de smalle weg rijdt een mix van bewoners, noodzakelijk vrachtverkeer en doorgaand verkeer. Over de juiste inrichting loopt al jaren een discussie.

Delft Infra Advies heeft een participatietraject opgezet, waarin in samenspraak met bewoners tijdens discussieavonden de problemen zijn geanalyseerd en vervolgens het optimale ontwerp is samengesteld. Dit uitgbreide participatietraject heeft ertoe geleid da zowel omwonenden als gemeente uitermate tevreden zijn met het eindresultaat.

terug naar overzicht communicatie