Verkeersonderzoek: uit inzicht volgt overzicht

Benchmark verkeersveiligheid Groningen

Benchmark verkeersveiligheid
Voor de gemeente Groningen heeft Delft Infra Advies een benchmark uitgevoerd van de verkeersveiligheid in de stad. Op basis van de ongevalgegevens en een vergelijking met landelijke en regionale cijfers is inzicht gegeven hoe Groningen scoort op het gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast is een vergelijking met qua functie, ruimtelijke structuur en inwonertal vergelijkbare steden gemaakt.

Evaluatie maatregelen verkeersveiligheid
De gemeente Groningen heeft een aantal jaren geleden ingezet op een aantal infrastructuurmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In een quick scan is gekeken in hoeverre de aanpak van de projecten ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd in een daling van de ongevalcijfers. Hierbij is gebruik gemaakt van gedetailleerde ongevalcijfers over een langere periode. Onderliggend doel van het onderzoek was om de investeringen op het gebied van verkeersveiligheid in de komende jaren te kunnen prioriteren.

terug naar overzicht verkeersonderzoek