Strategische planvorming: geen toekomst zonder toekomstplan

Beleidsevaluatie Duurzaam Veilig Maasland

In de periode 2002 – 2005 zijn in Maasland diverse maatregelen uitgevoerd in het kader van Duurzaam Veilig. In dit onderzoek stonden zowel verkeersveiligheid als sluipverkeer centraal. Delft Infra Advies heeft de uitgevoerde maatregelen geëvalueerd op effectiviteit en aanbevelingen gedaan voor de verdere aanpak. Te ondersteuning van het onderzoek is door Delft Infra Advies een kentekenonderzoek uitgevoerd. In 2002 is door Delft Infra Advies een gelijk kentekenonderzoek uitgevoerd, waardoor verschuivingen in de verkeersstromen konden worden geëvalueerd.

terug naar overzicht strategische planvorming