Verkeersontwerp: totaalbeeld als uitgangspunt

Ontwerp rotonde Westlandseweg

Om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te garanderen heeft de gemeente Maassluis de wens uitgesproken het drukke T-kruispunt van de Westlandsweg en de Mozartlaan te vervangen door een rotonde. Delft Infra Advies heeft hiervoor een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Uit de haalbaarheidsstudie is gebleken dat ten behoeve van de verkeersafwikkeling een enkelstrooksrotonde met twee passeerbanen noodzakelijk is. Ten behoeve van fietsers heeft de gemeente bepaald dat een tweerichtingen fietspad aangelegd dient te worden. Hiervoor zijn in het ontwerp extra verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen.

Bij toenemende verkeersdruk in de toekomst is er ruimte om een derde passeerbaan aan te leggen. De kosten voor de aanleg van deze extra passeerbaan kunnen hierdoor nu uitgespaard worden.

terug naar overzicht verkeersontwerp