Strategische planvorming: geen toekomst zonder toekomstplan

GVVP Maarssen

In Maarssen bestond een sterke behoefte aan een samenhangend verkeer- en vervoerbeleid, aangevuld met een concreet uitvoeringsprogramma.

Delft Infra Advies heeft in nauwe samenwerking met de gemeente een prettig leesbaar beleidsplan opgesteld. De heldere opzet van de beleidsvisie heeft geresulteerd in een breed politiek draagvlak.

Als uitwerking van de beleidsvisie is het uitvoeringsprogramma voor 2004-2008 opgesteld. Door optimale aanpassing van interne geldstromen, gecombineerd met nieuwe financieringsmogelijkheden binnen de Brede Doeluitkering (BDU) is de realisatie van het uitvoeringsprogramma gegarandeerd.

terug naar overzicht strategische planvorming