Verkeersonderzoek: uit inzicht volgt overzicht

Iedere toekomstvisie heeft een vertrekpunt. Delft Infra Advies brengt graag voor u in kaart hoe het met de huidige verkeerssituatie is gesteld. Of het nu om ‘harde gegevens’ gaat zoals verkeersstromen en parkeerdruk, of om ervaringen van gebruikers. Als onderdeel van een beleidsadviesplan, maar desgewenst ook als zelfstandig product.

Verkeersonderzoek is per definitie maatwerk. Vraagstelling en opzet worden daarom in nauw overleg met de opdrachtgever bepaald. Zorgvuldig geselecteerde medewerkers staan garant voor betrouwbare en representatieve onderzoeksgegevens. Delft Infra Advies draagt er zorg voor dat uw toekomstvisie niet wordt vertroebeld door het ontbreken van inzicht in het heden.

Bij Delft Infra Advies kunt u onder andere terecht voor:

  • parkeeronderzoek
  • sluipverkeer- en verkeersstromenonderzoek
  • kruispunttellingen
  • verkeerstellingen
  • enquêtes
  • verkeersongevallenanalyses

» zie ook : Projecten Verkeersonderzoek