Verkeersontwerp: totaalbeeld als uitgangspunt

Een busstation, brug of rotonde staat nooit op zichzelf, maar maakt altijd onderdeel uit van een omgeving. Zowel fysiek als verkeerstechnisch moet het ontwerp optimaal op die omgeving zijn afgestemd. Dat geldt eens temeer als het niet een individueel kunstwerk, maar een compleet centrumplan of bedrijventerrein betreft.

Om die reden gaan vormgeving, inrichting en technisch ontwerp bij Delft Infra Advies hand in hand. Centraal hierbij staat de dialoog tussen opdrachtgever, ontwerpers en gebruikers. De praktijk wijst uit dat dit de snelste en veiligste weg is van verkeersbeleid naar concreet verkeersontwerp.Met de ontwerpmethodiek van Delft Infra Advies worden creatieve oplossingsrichtingen gegenereerd waarmee een optimaal ontwerp wordt verkregen.

» zie ook : Projecten Verkeersontwerp