Delft Infra Advies werkt aan verkeers- en vervoerkundige planvorming op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het werkveld omvat onder andere verkeers- en vervoerplannen, parkeerbeleid, openbaar vervoer, duurzaam veilige inrichting en verkeersonderzoek.

Adviseurs van Delft Infra Advies zijn specialisten op het gebied van verkeers- en vervoerskunde en planologie. Ze werken voor overheden, semi-overheden, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven. Bij complexe projecten worden waar nodig stedenbouwkundigen, architecten of ontwikkelaars betrokken in het ontwerpproces. Adviseurs van Delft Infra Advies werken zowel op projectbasis als op detacheringsbasis.

Naast het leveren van inhoudelijke kwaliteit besteden onze adviseurs veel aandacht aan communicatie, bijvoorbeeld bij bewonersparticipatie en politieke trajecten. Delft Infra Advies combineert inhoudelijke vakkennis altijd met projectmatige vaardigheden, waardoor projecten succesvol en volgens planning worden gerealiseerd.